Popis gradova gdje će se održavati Dani poslova:

Virovitica

Datum održavanja: 25. 01. 2024.
Lokacija: Tehnološko – inovacijski centar, Matije Gupca 78, Virovitica
Vrijeme održavanja: 10:00 – 14:00

Bjelovar

Datum održavanja: 06. 02. 2024.
Lokacija: Hotel Art’earia, Vatroslava Lisinskog 2, Bjelovar
Vrijeme održavanja: 11:00 – 13:30

Osijek

Datum održavanja: 08. 02. 2024.
Lokacija: Kulturni centar Osijek, ul. Kneza Trpimira 2/a
Vrijeme održavanja: 10:00 – 14:00

Sisak

Datum održavanja: 13. 02. 2024.
Lokacija: Hotel Panonija Sisak, I.K. Sakcinskog 21, Sisak
Vrijeme održavanja: 10:00 – 13:00

Vinkovci

Datum održavanja: 14. 02. 2024.
Lokacija: Poduzetnički inkubator Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16, Vinkovci
Vrijeme održavanja: 10:00 – 12:30

Požega

Datum održavanja: 15. 02. 2024.
Lokacija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja, Vukovarska 17, Požega
Vrijeme održavanja: 10:00 – 14:00

Slavonski Brod

Datum održavanja: 16. 02. 2024.
Lokacija: HVIDRA, Stjepana Marijanovića 2, Slavonski Brod
Vrijeme održavanja: 11:00 – 13:30

Pokreni video
Pokreni video

Letak i plakat u pdf obliku možete preuzeti ovdje:

Popis poslodavaca prijavljenih za sve gradove: