Kako naći posao u sezoni ili trajno?

Bez obzira jeste li prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a želite se zaposliti na sezonskim poslovima i aktivno tražiti posao – ispunite i pošaljite nam niže navedeni obrazac!

Ukoliko niste prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba, a željeli biste se prijaviti možete to učiniti osobno ili elektronski. Više informacija o prijavi pronađite ovdje.

Napomena: na sezonske poslove objavljene na ovoj stranici možete se javiti izravno poslodavcima i ne morate biti prijavljeni u evidenciji HZZ-a. Ako želite u budućnosti nastaviti tražiti posao preporučamo vam upis u evidenciju.

Kontakt podaci

za koje ste se školovali

Razina znanja stranog jezika

(Kazalo: A1 – početna razina; A2 – osnovna razina; B1 – srednja razina; B2 – viša srednja razina; C1 – napredna razina; C2 – vrsna/ekspertna razina)
Upišite jezik

Dodatno

Poredajte po važnosti samo ona zanimanja na kojima želite raditi

(upišite broj u kućicu ispred traženog zanimanja) :
Npr. srpanj-listopad
Moguće je odabrati više područja.

Ukoliko želite možemo Vas prijaviti u evidenciju Zavoda kao Tražitelja zaposlenja.

Tražitelj zaposlenja je osoba koja aktivno traži posao i želi koristiti usluge posredovanja savjetovanja i informiranja u vezi traženja posla, no tražitelji zaposlenja ne mogu koristiti prava koja proizlaze iz statusa nezaposlenosti kao što su novčana naknada, zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja i sl., te nemaju obvezu savjetovanja
Ukoliko niste, a željeli bi se prijaviti kao nezaposlena osoba možete to učiniti na osobno ili elektronski. Više informacija o prijavi pronađite ovdje.

Korisne informacije ukoliko ste se odlučili zaposliti na sezonskim poslovima:

Potrudite se prikupiti što više bitnih informacija o poslu u turizmu, radu u sezoni te poslodavcu kod kojega se želite zaposliti. Kontaktirajte naše savjetnike za zapošljavanje koji vam mogu pomoći klikom na sljedeću poveznicu

Prethodno će vam iskustvo biti vrlo dragocjeno, jer će vam pomoći da se brže i lakše snađete, no nova sezona/novi posao nosi sa sobom i novo okruženje ili/i nove uvjete rada.

Na vrijeme pripremite sve što vam treba za put: dokumente (osobna i zdravstvena iskaznica, osobne stvari, osvježite znanje stranog jezika ali i sve potrebne stvari za vrijeme boravka izvan mjesta prebivališta)

  • Zapišite točan naziv poslodavca kojem ste upućeni, vrijeme kad se morate javiti na posao, ime i prezime osobe kojoj se morate javiti.
  • Također zapišite vrijeme i mjesto polaska do vašeg odredišta.
  • Informaciju o dogovoru s poslodavcem i odlasku javite svom savjetniku za zapošljavanje. Osobito zbog isplate putnih troškova.
  • Budite točni.

Temeljem Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (NN 28/2019) članka 3. nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.

Putni trošak se nadoknađuje u visini od 0,1 euro (0,75 kuna) po prijeđenom kilometru, a najviše do 39,82 eura (300,00 kuna) po osobi.

Udaljenost između mjesta dotadašnjeg prebivališta ili boravišta odnosno prebivališta ili boravišta mjesta zaposlenja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda u kojoj je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja.

  • Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
  • Uz zahtjev nezaposlena osoba mora priložiti:
    • ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu
    • Izjavu o broju tekućeg računa i dokaz o broju tekućeg računa (ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda banke)

Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Više o samom Pravilniku o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova NN 28/2019 možete pročitati na https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39089